இன்றொரு தகவல்: youtube.com இணையதளத்தில் அதிகம்பேர் கண்டுகளித்த காணொளி!

youtube.com இணையதளத்தில் அதிகம்பேர் கண்டுகளித்த காணொளி எது தெரியுமா?

இதோ கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளதே இந்த காணொளிதான்.இரண்டு குழந்தைகள் அதில் அண்ணன் தன் தம்பி தன்னுடைய விரலை கடிக்கும்போது அவன் காட்டும் முகபாவனைகள் மிகவும் ரசிக்கும்படியாக படம்பிடித்து இணைத்திருக்கிறார்கள்

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More