ஹப்பிள் தொலைநோக்கி ப்ளுடோவின் சுற்றுவட்ட பாதையில் ஐந்தாவது நிலவை கண்டுபிடித்துள்ளது | Hubble Discovers a Fifth Moon Orbiting Pluto

ஹப்பிள் தொலைநோக்கி ப்ளுடோவின் சுற்றுவட்ட  பாதையில் ஐந்தாவது நிலவை கண்டுபிடித்துள்ளது.


NASA வின் ஹப்பிள் விண்வெளி தொலைநோக்கி பயன்படுத்தி வானியல் குழு பனிக்கட்டி குள்ள கிரகமான ப்ளூட்டோவை சுற்றிவரும் மற்றொரு நிலவை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்.

இதன்மூலம் ப்ளூட்டோவை சுற்றிவரும் நிலவுகளின் எண்ணிக்கை நாளிலிருந்து ஐந்தாக உயர்ந்திரிக்கிறது.

This image, taken by NASA's Hubble Space Telescope, shows five moons orbiting the distant, icy dwarf planet Pluto. The green circle marks the newly discovered moon, designated P5, as photographed by Hubble's Wide Field Camera 3 on July 7. The observations will help scientists in their planning for the July 2015 flyby of Pluto by NASA's New Horizons spacecraft. P4 was uncovered in Hubble imagery in 2011. (Credit: NASA; ESA; M. Showalter, SETI Institute)
மேலும் விவரங்களுக்கு:  http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/new-pluto-moon.html

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More